Sivut

torstai 16. joulukuuta 2021

Elämäntapatesti

Tein Sitran Elämäntapatestin

Tein Sitran Elämäntapatestin ottaakseni selvää omasta hiilijalanjäljestäni. Ylipäätään kulutan vähemmän kuin keskiverto suomalainen, mikä on hauska kuulla.


Olen hyvin tietoinen kun teen valintoja arjessa. Valitsen mieluummin suomalaisia raaka-aineita kaupassa ja sammutan aina valot lähtiessäni huoneesta. Ostan uusia vaatteita hyvin harvoin, suosin second hand -liikkeitä ja kirpputoreja. En omista autoa ja käytän julkista liikennettäkin aika harvoin, useimmiten olen liikkeessä jalan tai pyörällä.


Parannuksia joita voisin tehdä omassa arjessa on kasvisruuan lisääminen, panostaa vielä enemmän lähiruokaan, ja lukea lisää kierrätyksestä. Voisin myös kierrättämisen tai pois heittämisen sijaan korjata rikki menneitä vaatteita suuremmassa määrin, ja kierrättää tai antaa pois vaatteet ja tavarat joita en käytä ja jotka vain lojuvat kaapissa. En myös tiedä käyttämästäni sähköstä juuri mitään, olisiko puhtaampaa energiaa tarjolla?


Konkreettinen muutos jonka olen tehnyt elämäntapatestin jälkeen on ollut hankkia jatkojohto jossa on katkaisija, sillä opin että valmiustila kuluttaa jopa 5-10 prosenttia enemmän sähköä kuin johdon irti kytkeminen. Ekologisempi vaihtoehto ja samalla säästän laskuissa!Kokeile itse Sitran Elämäntapatestiä! Saat vinkkejä oman hiilijalanjälkesi pienentämiseksi!Tee Elämäntapatesti!

Agenda 2030

Mikä on Agenda 2030?


Agenda 2030 on YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma. Ohjelma on hyväksytty YK: huippukokouksessa New Yorkissa 2015. Se sisältää 17 kestävän kehityksen päätavoitetta. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja laajoja, ja vaativat toteutuakseen kaikilta mailta yhteisiä ponnisteluja.Päätavoitteet ovat


1. Ei köyhyyttä

Köyhyyden poistaminen sen kaikissa muodoissa kaikkialta.


2. Ei nälkää

Nälän poistaminen, ruokaturvan saavuttaminen, ravitsemuksen parantaminen ja kestävän maatalouden edistäminen.


3. Terveyttä ja hyvinvointia

Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.


4. Hyvä koulutus

Kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.


5. Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen.


6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille


7. Edullista ja puhdasta energiaa

Edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.


8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Kaikkia koskevan kestävän talouskasvun, tuottavan työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen edistäminen.


9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kestävän infrastruktuurin rakentaminen sekä kestävän teollisuuden ja innovaatioiden edistäminen.


10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä.


11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.


12. Vastuullista kuluttamista

Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen.


13. Ilmastotekoja

Kiireellisesti toimiminen ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.


14. Vedenalainen elämä

Merten ja niiden tarjoamien luonnonvarojen säilyttäminen sekä niiden kestävän käytön edistäminen.


15. Maanpäällinen elämä

Maaekosysteemien suojeleminen ja ennalleen palauttaminen ja niiden kestävän käytön edistäminen (mukaan lukien metsät ja luonnon monimuotoisuus).


16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Rauhanomaisten yhteiskuntien edistäminen, tehokkaiden ja vastuullisten instituutioiden rakentaminen kaikilla tasoilla.


17. Yhteistyö ja kumppanuus

Kestävän kehityksen toimeenpanon ja globaalien kumppanuuksien tukeminen.
Omasta mielestä tärkeimmät näistä tavoitteista ovat:

 1. Sukupuolten tasa-arvo
 2. Edullista ja puhdasta energiaa
 3. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 4. Ilmastotekoja
 5. Vedenalainen elämä
 6. Maanpäällinen elämä
 7. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallintoKiireellisesti toimiminen ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan on hyvä kohta aloittaa. Mitä nopeammin alamme toimia, sitä vähemmän toimia tarvitaan. Välillä kun kuuntelee ilmastouutisia tuntuu siltä, että tässä vaiheessa kaikki on jo liian myöhäistä eikä yksilön teoilla ole mitään merkitystä kun suuret yritykset tekevät silti mitä haluavat. Uutisoinnissa nostetaan harvemmin hyviä uutisia valokeilaan, ja Yksilöiden pieniä elämäntapamuutoksia on vaikea mitata, mutta esimerkiksi WWF:n organisoima Earth Hour säästää joka vuosi .

Jos nyt päivittäisimme yhteiskuntamme toimimaan kiertotaloudella mahdollisimman paljon voisimme hidastaa ilmastonmuutosta merkittävästi. Vaihdetaan sähköt uusiutuviksi, teollisuus ja asumisen energiatehokkaaksi ja jätehuolto toimivaksi, uskon sen pidemmällä tähtäimellä jopa olevan edullisempaa yhteiskunnalle kuin nykyiset systeemit.

Uskon vahvasti, että jos keskittäisimme enemmän voimavaroja ekoloogisuuden ja kestävän kehityksen suuntaan voisimme taata maapallon varojen riittävän kaikille täällä asuville. Innovaatiolla on saatu aikaiseksi ihmeitä ennenkin.


Maaekosysteemien suojeleminen ja ennalleen palauttaminen ja niiden kestävän käytön edistäminen (mukaan lukien metsät ja luonnon monimuotoisuus)

Myös merten hyvinvointi on suorassa suhteessa maapallomme hyvinvointiin. Merestä saamme ruokaa, lääkeaineita ja vettä, ja meret auttavat puhdistavat saasteita ilmasta.


Edullisten ja puhtaiden energiaratkaisujen keksiminen tulee olemaan kasvavassa roolissa. Teknologisesti koko ajan kehittyvässä yhteiskunnassa en näe sähkön tarpeen vähenevän tulevaisuudessa vaan ennemminkin lisääntyvän köyhyyden vähentyessä ja yhteiskunnan kehittyessä. Edullisen, puhtaan ja kestävän energian saatavuus tulee olemaan tärkeä osa ympäristöystävällistä yhteiskuntaa.

Rauhan, oikeudenmukaisuuden, hyvän hallinnon sekä sukupuolten tasa-arvon tärkeyttä tuntuu lähes turhalta perustella. Sodat ovat kauheita ja niitä pitäisi välttää.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen ja sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on naisena itseä lähellä oleva asia.keskiviikko 15. joulukuuta 2021

Kestävä kehitys

Mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä?


Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ihmisen perusoikeuksien takaamista ja tasa-arvon parantamista samalla kun takaamme, että maapallomme voi jatkossakin tarjota luonnonvaroja yhteiskuntamme ylläpitoon. Päämääränä on, että pystymme elämään ja käyttämään luonnon resursseja vain sen verran kuin luonnolla on varaa antaa, ilman että kulutamme luontoa liikaa ja vaarannamme tulevien sukupolvien mahdollisuudet samaan.

Hiilijalanjälki, kiertotalous ja elämänkaariajattelu ovat käsitteitä joita usein kuulee keskustelussa kestävästä kehityksestä. Alla selitän mitä näillä termeillä tarkoitetaan.


Hiilijalanjälki


Käsite kuvaa ihmisen, tuotteen tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa, eli kuinka paljon energiaa ja resursseja kuluu tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen.

Asuminen, liikkuminen ja ruokavalio ovat suurimpia vaikuttajia yksilön hiilijalanjälkeen. Keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on yli 10 t vuodessa.

Elinkaariajattelu


Elinkaariajattelun periaatteena on, että tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksiin lasketaan suorien vaikutusten lisäksi myös epäsuorat vaikutukset, eli kaikki vaikutukset jotka syntyvät tuotteen valmistamisen, käytön ja tuotteen hävittämisen kaikissa vaiheissa.

Elinkaariajattelun avulla voi tehdä valintoja jotka edistävät ympäristöä ja yhteiskuntaa pidemmällä aikatähtäimellä, ja jotka eivät vain siirrä ongelmaa yhdeltä alueelta toiselle.

Kiertotalous


Kiertotalous on talouden malli, joka perustuu kierrätykseen ja kestävän kehityksen arvoihin. Jakaminen, vuokraaminen, kierrätys ovat keskeisiä kiertotaloudessa, ja uusia tuotteita tehdään hyödyntäen mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja.

Kiertotalous mahdollistaa kestävän kehityksen ympäristöön suuntautuvat aspektit, silti estämättä esim taloudellista kasvua.
Kestävän kehityksen ymmärtäminen

Miksi on tärkeää ymmärtää kestävän kehityksen eri tulokulmia?


 • Jotta ihmiset ymmärtäisivät miksi ilmastonmuutoksen hidastaminen on niin tärkeää, ja yhä useampi osallistuisi ja tekisi muutoksia elämäntapaansa kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

 • Jotta voisimme yhdessä hidastaa kuivuuden, rankkasateiden, tulvien, maanvyöryjen ja muiden luonnonkatastrofien lisääntymistä. 

 • Syrjäytymisen estämiseksi.

 • Jotta pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä vähenisi kun ihmisten ei tarvitsisi luonnonkatastrofien, sotien ja humanitääristen katastrofien takia paeta kodeistaan.

 • Jotta ihmisten perusoikeudet voitaisiin taata useammissa maissa, ja jotta ymmärtäisimme miksi se edistäisi koko yhteiskuntaa.

 • Jotta kaikki ymmärtäisivät miten omat valinnat vaikuttavat suureen kokonaisuuteen esim missä päivittäistavarakaupassa asio ja mitä tuotteita sieltä hankkii (raaka-aineiden alkuperä, tuotannon hiilijalanjälki, eettisyys jne)

 • Jotta voimme suojella biodiversiteettiä ja ennaltaehkäistä uusien lajien sukupuuttoon kuolemista ja ymmärtää miksi se on tärkeää. 

 • Jotta emme pitäisi ekosysteemipalveluita itsestäänselvyyksinä vaan osaisimme arvostaa niitä enemmän. Ekosysteemipalvelut ovat ekosysteemin ihmisille tuottamat palvelut, joita ihminen voi hyödyntää, esim kasvien pölytys, kasvien lisääntyminen, puiden kasvu, luontokokemukset jne.

 • Koska jos emme ehkäise ilmaston lämpenemistä ja jäätiköiden sulamista monet kaupungit ja rannikkoalueet tulevat tulvimaan ja ihmiset niistä joutuvat muuttamaan pois kodeistaan merenpinnan nousun alta.

 • Koska jos toimimme yhdessä ehkäistäksemme ilmastonmuutoksen seurauksia voimme pidentää maapallon asuttavuutta.


sunnuntai 6. joulukuuta 2020

Kukkia koristeeksi

Perjantaina Ecolocalilla kävi kuvaaja ottamassa kuvia myymälästä.  Olimme edellisenä päivänä hakeneet Piia Jaalan kukkakaupasta myymälään kukkia koristeeksi. Kassalle tuli pieni kimppu, pääkulkuväylän varrella olevalle Terraviivan pöydälle tuli suuri kimppu ja otimme myös muutamia hennompia kukkia lastenosastolle.
JoulukoristeluJouluun valmistautuminen alkoi Ecolocalissa ikkunanpesulla. Pesin Kaupan etuosan ikkunoita muutaman iltapäivän verran. Ikkunoihin oli sitten tarkoitus ripustaa joulutähtiä.

Kolme tähteä tuli ikkunoihin, loput ripustettiin esillepanopöytien yläpuolelle, yksi lastenvaateosastolle ja kolme viimeistä kassan taakse. Joulutähtien ripustaminen oli aikamoista A-rapuilla kiipeilemistä, jatkojohtojen virittämistä ja vaati paljon hienosäätöä, että tähdet pysyivät siinä asennossa mihin ne haluttiin.


Sain myös asentaa jouluvaloja second handin puolelle, koristella männynoksilla ja suunnitella jouluikkunan.

Ecolocalilla oli näyteikkunassa jo valmiiksi pieniä kuusia ja esillepanohylly jossa oli ollut esillä kasvomaskeja ja lasten myssyjä. Jouluikkunaa varten löysimme valkoisia korokkeita joista muodostui hauskan näköinen lumiukko.

Esillepanohyllyn ylimmälle tasolla ripustin hiusdonitseja metalliseen kuuseen. Kasvomaskit haluttiin pitää ikkunassa, sillä ne myyvät hyvin ja ovat usein houkute astua sisään myymälään. 

Hyllyn keskimmäiselle tasolle tein asetelman Paratiisipajan kynttilöitä ja Terraviivan laattoja käyttäen. Laattoja pinoamalla sai pieniä korkeuseroja aikaiseksi asetelmassa.

Alimmalle hyllylle askartelin paketteja tyhjistä pahvilaatikoista.
Esillepanoja Ecolocalilla


Olen työssäoppimisjakson aikana saanut tehdä erilaisia esillepanoja Ecolocalilla. Tässä kuvia muutamista.


Yksi ekoista esillepanoistani. Oksassa roikkui aiemmin hiusdonitseja, mutta päivien pimetessä ja heijastinsesongin alkaessa haluttiin heijastimet esille näkyvään paikkaan.


Korupöytä sai väistää tieltä ja yhdistyä heijastinpöydän kanssa kun kauppaan tuli Elma B:n hunajia myyntiin. Heijastinten kanssa pöytää jakaneet hiusdonitsit laitettiin koreihin.


Elma B:n hunajat ja luonnonkosmetiikka saivat ihan oman pöydän. Maustettujen hunajien koristeeksi kävin hankkimassa niiden ainesosia. Inkiväärihunajalle inkiväärinpala, karpalohunajalle kuivattuja karpaloita jne.


keskiviikko 2. joulukuuta 2020

Rutiineja myymälätyössä

Myymälän pyörittämisessä on tiettyjä toistuvia rutiineja. Joitakin asioita tehdään joka päivä, kun taas toisia viikottain, tai tarpeen vaatiessa. Olen saanut olla mukana myymälän arkipäivässä ja toteuttamassa näitä rutiineja.

Jokapäiväiset rutiinit

 • Kaupan avaaminen
 • Ohjelmien käynnistys
 • Standit ulos
 • Online tilausten käsittely
 • Tilausten pakkaaminen ja lähettäminen
 • Hyllyjen täydennys
 • Järjestyksen ylläpito liikkeessä
 • Siisteyden ylläpito
 • Tilausten postittaminen
 • Standit sisään
 • Kaupan sulkeminen


Muut rutiinit

 • Instagram story-postaukset (muutama kerta viikosssa)
 • Pölyn pyyhkiminen (muutama kerta viikossa)
 • Suuremmat tilaukset viedään Postin automaattiin (viikottain)
 • Materiaalejen ja pakkausmateriaalin tilaaminen (varastojen hiipuessa)
 • Verkkokaupan ylläpito
 • Sesonkien seuraaminen (jouluvalojen ripustukset jne)


lauantai 14. marraskuuta 2020

Ecolocal MarketPari viikkoa sitten minulla alkoi toinen syksyn työssäoppimisjaksoista, tällä kertaa harjoittelupaikkani on Ecolocal Market. Ecolocal on ekologinen lifestyle-myymälä, joka sijaitsee Forum-korttelissa Turun keskustassa.

Myymälässä on myynnissä vaatteita, asusteita ja sisustustuotteita paikallisilta brändeiltä, ja lisäksi myynnissä on uusia innovatiivisia designtuotteita muualta maailmalta. Valikoimaan kuuluu mm. Terraviivan, Paratiisipajan, Gullkronan sekä Design for Finlandin tuotteita. Pysyvästi valikoimaan kuuluu Punainen Norsu, vaatelainaamo Vaatepuu sekä Second Hand.

Punainen Norsu on ekologinen turkulainen vaatemerkki ja Norsun ompelimo toimii Ecolocal Marketin yhteydessä. Suurin osa Punaisen Norsun vaatteista on tehty ylijäämäkankaista, tai Suomessa valmistetusta merinovillakankaasta.

Vaatelainaamo Vaatepuu on meidän "yhteinen vaatekaappi". Vatepuuhun myydään puolen vuoden jäsenyyksiä, jolloin vaatelainaamosta voi tietyin väliajoin käydä lainaamassa vaatteita. Myös kertalainan tekeminen on mahdollista. 

Ecolocal Marketin Second Hand toimii kuten monet muut Second Hand liikkeet, eli asiakkaat voivat tuoda omia vaatteitaan meille myyntiin. Toisin kuin useissa muissa Second Handeissa, emme myy tankopaikkoja, vaan myyntijakson hinta riippuu myytävien tuotteiden määrästä. 


tiistai 6. lokakuuta 2020

Visualistina Ekotorilla


Ekotorilla ei ole nimettyä visualistia, joten sovin työnkuvastani ohjaajani, markkinointivastaavan, kanssa. Hän antaa minulle aiheita Instagram kuville (viimeksi esim puhuimme, että voisin ottaa sadonkorjuuaiheisia kuvia) ja ehdottaa esillepanoideoita joita voisin yrittää toteuttaa. Muutoin olen saanut aika vapaat kädet toteuttaa omia ideoita esillepanoissa, somistuksissa ja kuvien ottamisessa.

Olen myös ottanut tuoteryhmäkuvia Ekotorin kotisivuille sekä Rautakadun, että Rieskalähteentien Ekotorilla. Viime viikolla olin muutaman päivän Rieskalähteentiellä tekemässä somistuksia.

Päiväni Ekotorilla vaihtelevat hyvin paljon. Jos haluan ottaa kuvia, yritän tehdä sen aamupäivän aikana, sillä asiakkaita on silloin vähemmän. Joinakin päivinä päivitän esillepanoja, toisina otan kuvia Instagramiin. Iltapäivisin järjestelen liikkeessä ja palvelen asiakkaita tarpeen mukaan. Tekemistä on niin paljon kuin itse jaksaa ja haluaa tehdä, sillä uutta tavaraa tulee lähes joka päivä, ja tavaroiden järjestystä pitää ylläpitää vähän koko ajan jos haluaa järjestyksen pysyvän.Myymälän pohjapiirros

Esillepanoalueet

 1. Sisääntulo
 2. Lukunurkkaus
 3. Pieni pöytäesillepano
 4. Pöytäesillepanot
 5. Sohvaryhmä


Esillepanot


Myymälässä oli muutama esillepanoalue, joita myyjät olivat ylläpitäneet: lukunurkkaus ja kaksi pöytäesillepanoa. Lisäsin myös muutaman esillepanoalueen joita olen itse ylläpitänyt ja vaihtanut tarpeen tullen.

Koska Ekotori on kierrätyskeskus meillä ei varsinaisesti ole montaa samaa mitään tuotetta, joten jos joku ostaa esillepanosta esim nojatuolin (mikä tietenkin on esillepanon tarkoitus), toista samanlaista tuolia ei ole myynnissä ja usein on helpompi uusia koko esillepano, kuin yrittää löytää toinen tuote korvaamaan myyty.

Esillepanot auttavat asiakkaita näkemään yksittäiset tuotteet paremmin. Pyrin esillepanoa tehdessäni nostamaan esiin ne tuotteet jotka luulen myyvän parhaiten, tai jotka haluan nostaa esille muiden joukosta. Olen myös yrittänyt pohtia kuinka tavaraa voisi käyttää uusilla tavoilla.Sisääntuloalue

Tein ohjaajan pyynnöstä esillepanon Ekotorin sisääntuloalueelle. Esillepanossa oli puutarhan tai parvekkeen "levähdyspaikka" jossa oli tuoli, pieni sivupöytä ja somisteena juomalasit ja mehupullo, ja myöhemmin lyhty. Alue jouduttiin siirtämään rakennustöiden takia joksikin aikaa, ja nyt puutarhanhoito ei enää ole kovin ajankohtainen teema esillepanolle. Seuraava esillepano voisi olla esim "glögihetki parvekkeella".
Lukunurkkaus

Lukunurkkauksen ohjeistus on, että nurkkaukseen tulee nojatuoli, sivupöytä, lamppu, pieni matto ja jokin yksityiskohta/somistus pöydälle. Olen uudistanut lukunurkkauksen kun jokin esillepanon osista on myyty. 
Somisteina pöydän päällä olen käyttänyt lähinn kirjaa ja kahvikuppia, mutta myös esim kelloa, maljakkoa tai kynttelikköä.


Ennen ja jälkeen

Pieni pöytäesillepano

Tässä kohtaa on ollut aiemmin erilaisia pienen pöydän tai tuolin päälle tehtyjä esillepanoja. Tein ensin koulun alku - teemaisen esillepanon ja myöhemmin toisen etätyö-teemalla. Päätin kumminkin jossakin vaiheessa siirtyä helpommin uudistettavaan malliin. Enää en vaihda koko esillepanoaluetta, vaan löysin pienen puolipyöreän pöydän joka nyt on kiinteä osa esillepanoa (kunnes se myydään) ja vaihdan pelkästään mitä pöydän päällä on esillä. Lisäsin pöydän viereen myös tuolin, jonka päälle laitoin esille peltirasioita.
Pyrin vaihtamaan esillepanoa mahdollisimman usein, lähes päivittäin. Ensin ajatukseni oli uusia pöydän esillepano joka päivä, inspiraationa kansainväliset teemapäivät ja muut merkkipäivät. Esim Turun päiväksi löysin tuomiokirkkoaiheisen taulun ja laitoin sille kaveriksi väriin sopivat kupit. Teemapäiväideaa on kuitenkin hankala toteuttaa joka päivä; jos keksin jotakin päivään sopivaa käytän sitä, muulloin keksin jotakin muuta.
Jos myymälään tulevan uuden tavaran joukosta löytyy jotakin hyvän näköistä tai hauskaa olen laittanut sellaiset esille tähän.

Pöytäesillepanot

Pöytäesillepanot olen toteuttanut päättämällä ensin teeman ja löytämällä teemaan sopivaa tavaraa pöydälle. Muut työntekijät ovat välillä ehdotelleet esillepanoille teemoja, ja välillä myös auttaneet esillepanojen kokoamisessa.

Muutama viikko sitten meillä oli kirja-ale, jonka ajaksi vaihdoin toisen pöytäesillepanon kirjapöydäksi. 

Pöytäesillepanojen suunnittelussa hankalinta mielestäni on ollut valita sopiva määrä tavaraa esillepanoon. Pöydästä tulee helposti liian tyhjän tai liian täyden näköinen. Myös sommittelu on ollut hankalaa, mutta tunnen, että olen parantunut siinä ja alkanut oppia näkemään mikä toimii ja mikä ei.

Sohvaryhmä

Sohvaosaston esillepanoalue oli minun ideani harjoittelujakson alussa. Sohvaosastolla oli tilaa esillepanoalueelle, ja koska minulle oli annettu vapaat kädet tehdä mitä parhaaksi näen, päätin elävöittää tätä myymälän osaa esillepanoalueella.

Esillepanossa on ollut elementteinä sohva, sohvapöytä, nojatuoli tai rahi ja pieni somistus sohvapöydällä. Samoin kuten lukunurkkauksessa, esillepano on uusittu kun jokin sen osista on myyty. Välillä sohvaesillepanon yhteydessä on ollut Ekotorin esitteitä tarjolla asiakkaille.


Työssäoppimisjakso Ekotorilla
Visualistiopintoihini kuuluu olennaisena osana työssäoppimisjaksot, joista minulla on kaksi ensimmäistä nyt syksyllä. Ensimmäinen jakso on kohta ehtinyt hurahtaa ohi kokonaan. Jakso alkoi elokuussa ja jatkuu lokakuun puoleenväliin saakka. Syysloman jälkeen alkaa seuraava jakso, joka jatkuu aina jouluun saakka.

Ensimmäisen jakson työssäoppimispaikkani on Turun Ekotori. Ekotori on kierrätyskeskus, joka vastaanottaa käytettyä tavaraa ja myy sitä uudelleenkäyttöön. Turun Ekotorin toiminnasta vastaa Kestävän Kehityksen Yhdistys ry. Kierrätyksen ja kestävän kehityksen edistämisen lisäksi Ekotori on myös merkittävä työllistäjä.

Ekotorin suurin kohderyhmä on opiskelijat, ja opiskelijakortilla saa -20% alennusta kaikista yli viiden euron ostoksista. Myymälässä käy myös paljon muita asiakkaita, mutta markkinointi on suunnattu lähinnä opiskelijoille. Kierrätys

Ekotori on ollut minulle mieluisa työharjoittelupaikka, sillä kierrätys ja kestävä kehitys ovat minulle tärkeitä aiheita. Ekotorilla kierrätys on jatkuvasti ajankohtainen aihe, sillä kaikki myymälässä myytävänä oleva on jo ainakin kerran käytetty.

Ekotorin toiminta säästää luonnonvaroja ja auttaa hillitsemään hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi kaikki syntyvä jäte lajitellaan mahdollisimman hyvin. Ekotori ei vastaanota huonekaluja purettavaksi tai muuta viallista tavaraa, mutta kaikkea ei tietenkään voi huomata tavaraa vastaanottaessa. Sähkölaitteet testataan ennen myyntiin menoa, ja kaiken tavaran kunto tarkastetaan hinnoitteluvaiheessa.

Huonekalut jotka eivät kelpaa myyntiin puretaan palasiksi ja materiaalit lajitellaan mahdollisuuksien mukaan. Myös rikkinäiset astiat, lasi, metalli, porsliini, vialliset sähkölaitteet ja muut jätteet joita myymälässä syntyy lajitellaan huolellisesti kierrätykseen. Taukotilassakin on polttokelpoisen jätteen lisäksi mahdollista kierrättää pahvi, metalli, lasi ja muovi.Työnkuva 

Tehtäväni myymälässä on toimia asiakasneuvojana ja auttaa ja opastaa asiakkaita. Tärkeintä Ekotorilla ei ole myynti, vaan hyvä asiakaspalvelu. Muut asiakasneuvojat ovat töissä aamu- ja iltavuorossa, minä taas olen joka päivä samat ajat ja saan siis olla kummankin vuoron kanssa vuoroviikottain.

Eniten olen tekemisissä muiden asiakasneuvojien ja kassahenkilöiden kanssa, mutta ajoittain olen tekemisissä myös varastotyöntekijöiden, siistijöiden ja sähköpuolen kanssa. 

Myyntityön lisäksi myymäläpuolen työntekijät laittavat hinnoittelusta tulevan uuden tavaran paikoilleen ja ylläpitävät yleistä järjestystä myymälässä. Saan myös tehdä sommitteluja ja pieniä esillepanoja myymälässä, ja ottaa kuvia Ekotorin Instagramiin. Olen myös ottanut tuotevalikoimakuvia Ekotorin kotisivuille sekä Rautakadun (jossa olen pääasiallisesti), että Rieskalähteentien Ekotorilla.


Entä miten korona vaikuttaa arkeen Ekotorilla?

Kaikkia Ekotorin työntekijöitä kannustetaan käyttämään maskia tai visiiriä, etenkin kun ollaan tekemisissä asiakkaiden kanssa. Ekotori kannustaa myös työntekijöitään käyttämään maskia myymälän ulkopuolella, etenkin joukkoliikenteessä. Elokuussa Ekotori jakoi kaikille työntekijöilleen käsidesit, maskit ja niiden pesuaineet ja -ohjeet.