Sivut

keskiviikko 15. joulukuuta 2021

Kestävä kehitys

Mitä tarkoitetaan kestävällä kehityksellä?


Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ihmisen perusoikeuksien takaamista ja tasa-arvon parantamista samalla kun takaamme, että maapallomme voi jatkossakin tarjota luonnonvaroja yhteiskuntamme ylläpitoon. Päämääränä on, että pystymme elämään ja käyttämään luonnon resursseja vain sen verran kuin luonnolla on varaa antaa, ilman että kulutamme luontoa liikaa ja vaarannamme tulevien sukupolvien mahdollisuudet samaan.

Hiilijalanjälki, kiertotalous ja elämänkaariajattelu ovat käsitteitä joita usein kuulee keskustelussa kestävästä kehityksestä. Alla selitän mitä näillä termeillä tarkoitetaan.


Hiilijalanjälki


Käsite kuvaa ihmisen, tuotteen tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa, eli kuinka paljon energiaa ja resursseja kuluu tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen.

Asuminen, liikkuminen ja ruokavalio ovat suurimpia vaikuttajia yksilön hiilijalanjälkeen. Keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on yli 10 t vuodessa.

Elinkaariajattelu


Elinkaariajattelun periaatteena on, että tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksiin lasketaan suorien vaikutusten lisäksi myös epäsuorat vaikutukset, eli kaikki vaikutukset jotka syntyvät tuotteen valmistamisen, käytön ja tuotteen hävittämisen kaikissa vaiheissa.

Elinkaariajattelun avulla voi tehdä valintoja jotka edistävät ympäristöä ja yhteiskuntaa pidemmällä aikatähtäimellä, ja jotka eivät vain siirrä ongelmaa yhdeltä alueelta toiselle.

Kiertotalous


Kiertotalous on talouden malli, joka perustuu kierrätykseen ja kestävän kehityksen arvoihin. Jakaminen, vuokraaminen, kierrätys ovat keskeisiä kiertotaloudessa, ja uusia tuotteita tehdään hyödyntäen mahdollisimman paljon kierrätettyjä materiaaleja.

Kiertotalous mahdollistaa kestävän kehityksen ympäristöön suuntautuvat aspektit, silti estämättä esim taloudellista kasvua.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti