Sivut

keskiviikko 15. joulukuuta 2021

Kestävän kehityksen ymmärtäminen

Miksi on tärkeää ymmärtää kestävän kehityksen eri tulokulmia?


  • Jotta ihmiset ymmärtäisivät miksi ilmastonmuutoksen hidastaminen on niin tärkeää, ja yhä useampi osallistuisi ja tekisi muutoksia elämäntapaansa kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

  • Jotta voisimme yhdessä hidastaa kuivuuden, rankkasateiden, tulvien, maanvyöryjen ja muiden luonnonkatastrofien lisääntymistä. 

  • Syrjäytymisen estämiseksi.

  • Jotta pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä vähenisi kun ihmisten ei tarvitsisi luonnonkatastrofien, sotien ja humanitääristen katastrofien takia paeta kodeistaan.

  • Jotta ihmisten perusoikeudet voitaisiin taata useammissa maissa, ja jotta ymmärtäisimme miksi se edistäisi koko yhteiskuntaa.

  • Jotta kaikki ymmärtäisivät miten omat valinnat vaikuttavat suureen kokonaisuuteen esim missä päivittäistavarakaupassa asio ja mitä tuotteita sieltä hankkii (raaka-aineiden alkuperä, tuotannon hiilijalanjälki, eettisyys jne)

  • Jotta voimme suojella biodiversiteettiä ja ennaltaehkäistä uusien lajien sukupuuttoon kuolemista ja ymmärtää miksi se on tärkeää. 

  • Jotta emme pitäisi ekosysteemipalveluita itsestäänselvyyksinä vaan osaisimme arvostaa niitä enemmän. Ekosysteemipalvelut ovat ekosysteemin ihmisille tuottamat palvelut, joita ihminen voi hyödyntää, esim kasvien pölytys, kasvien lisääntyminen, puiden kasvu, luontokokemukset jne.

  • Koska jos emme ehkäise ilmaston lämpenemistä ja jäätiköiden sulamista monet kaupungit ja rannikkoalueet tulevat tulvimaan ja ihmiset niistä joutuvat muuttamaan pois kodeistaan merenpinnan nousun alta.

  • Koska jos toimimme yhdessä ehkäistäksemme ilmastonmuutoksen seurauksia voimme pidentää maapallon asuttavuutta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti